Medlem

Avgifter och BG-nummer

Inbetalning sker till KFUM UPPSALA KENDO, Bankgironummer 5694-8227. Kom ihåg att skriva vad ni betalar för samt den tränandes namn.

Vuxna

Terminsavgiften är 1200 kr. I denna avgift ingår försäkring via Riksidrottsförbundet som kostar 100kr per år.

Förutom terminsavgiften rekommenderar vi att nybörjare ganska snart köper en egen shinai (träningssvärd gjort av fyra bamburibbor) och en bokken (träningssvärd gjort av massivt trä). Din tränare hjälper dig med inköpet och kostnaden är cirka 200-300 kronor vardera.

För fortsättare finns det rustning att låna.

Juniorer

Terminsavgiften är 950 kr. I denna avgift ingår försäkring via Riksidrottsförbundet som kostar 100kr per år.

Förutom terminsavgiften rekommenderar vi att nybörjare ganska snart köper en egen shinai (träningssvärd gjort av fyra bamburibbor) och en bokken (träningssvärd gjort av massivt trä). Din tränare hjälper dig med inköpet och kostnaden är cirka 200-300 kronor vardera.

För fortsättare finns det rustning att låna.

Stödmedlem

Det finns också möjlighet att att stödja klubben ekonomiskt genom att bli stödmedlem. Kostnaden för detta är 200 kr per år. Att vara stödmedlem ger inte tillgång till klubbens träning och/eller förråd.

Rabatter

Du som tränar i fler än en av Budohusets klubbar erhåller Flerklubbsrabatt om 200 kr per klubb.

Rabatten gäller för alla klubbar, med undantaget Uppsala Naginata där rabatten är 100 kr. Observera att årsavgiften till RF om 100 kr måste betalas för varje klubb du är medlem i. Detta så att försäkringen är giltig för samtliga träningstillfällen.

Tävlingslicens

Alla svenska deltagare i alla kendotävlingar, även klubbmästerskap och dylikt, måste ha tävlingskort. Ansökan sköts elektroniskt på SB&K’s hemsida. Kostnaden är 300kr, och måste göras innan du skapar en ansökan. Kortet gäller i fem år.

Följande underlag krävs:

Foto (porträtt, framifrån. Passfoto)

Fotolegitimation (kopia på ID)

Kopia på inbetalningen

Om du är under 18 år gammal: Blanketten för målsmans underskrift