5 Kyu

Tid: Minst 3 månader efter första träningstillfället.

Graderingsämne

  1. Kihon Waza Ichi (Men, Kote, Do, Tsuki)
  2. Kihon Waza Ni (Kote – Men)
  3. Men, Kote, Do, Kote-Men

Bedömning

Etikett (Reigi)

Kiai

Avstånd (Ma ai)

Kroppshållning/rörelse (Shisei/Taisabaki)

Grepp (hur man håller i shinai (Nigiri Kata))

Attacksteg (Fumikomi)

Kamae Kata

Anmärkning

Graderande behöver ingen rustning

Graderingsämne 3 utförs mot avancerad med rustning

Graden utfärdas av klubben och registreras därför inte av SBKF.